top of page

Festival Açılışı - Mixer Show

1.GÜN

Çarşamba

20.30

biletinial_renkli.png

FESTİVAL KADROSU

 

Tüm festival oyuncuları Mixer Show ile sahnede

 

All festival players are on stage with

 

Bir Zamanlar - Once Upon A Time

FESTİVAL KADROSU

Bir ressam, bir müzisyen, seyirci ve bir hikaye

A painter, a musician, audience and a story  
 

 

Doğaçlama Hayat/ An Improvised Life 

2.GÜN

Perşembe

20.30

biletinial_renkli.png

ANDEL SUDIK'TEN TEK KİŞİLİK GÖSTERİ

Seyirci önerilerinden yola çıkarak bir karakter yaratıyor ve onların “ruhunu açığa çıkaran” tek kişilik bir performans sergiliyorum (bu sırada hikâye anlatıcılığı, karakter yaratım teknikleri ve palyaçoluğu kullanıyorum.) aslında bu tek kişilik gösteriler üzerine bir hiciv. 

 

Through audience suggestions ı create a character and perform their “soul-bearing,” solo show(using storytelling, character work and clowning). A send up of solo shows. tech-sound, lights and ideally live musician, but not necessary. 
 

Tek Sahne/ Monoscene

JENS WIENAND & FESTİVAL KADROSU

 

Tek mekân, dört kişi. Karakterler gidip geliyor, mekânı terk edip tekrar dönüyor. Yeni insanlar hikâyeye katılabiliyor. Zaman atlaması ya da mekân değişimi yok.

 

One location shows 4 people, people are going away and returning, walk ons and new pople are welcome in the play. Not time shifts, no change of location.

Morfizma / Morphism

3.GÜN

Cuma

20.30

biletinial_renkli.png

LIRON VE IGNACIO & FESTİVAL KADROSU

Bu format, bir matematiksel yapıdan, aynı türde bir diğer yapıya uzanan ve bu sırada yapısal bütünlüğü koruyan bir harita.

Doğaçlama oyuncuları olarak bizler, iletişim kurmanın ve hem kendimize hem de birbirimize ilham vermenin sözlü bir yöntemi olan çağrışımlara sıkça başvuruyoruz.

Fakat fiziksel çağrışımlara, bedenlerin bize neler söylediğine ve bize hangi şekillerde ilham verebileceğine pek aldırış etmiyoruz.

Bu gösteride “derin dinleme” yöntemi üzerine çalışacağız. Her bir jeste ve bedenin tüm minik hareketlerine dikkat kesileceğiz.

Hareketlerimizin dönüşümü, hikâyelerimize ve sahnelerimize ilham verecek.

 

Is a structure-preserving map from one mathematical structure to another one of the same type.

As improvisors, we play a lot with associations, as a verbal way to connect and inspire each other and ourselves.

But we tend to give only a little attention to physical associations, what the body tells us and how it can inspire us.

In this workshop we will work on "deep listening". We will pay attention to each small gesture, to every tiny movement of the body.

The transformation of our movement will inspire our stories and scenes.

These are the foundation of this workshop, and the format of the show that follows - Morphism.

Parti Sonrası/ The After Party 

ANDREW HEFLER & FESTİVAL KADROSU

 

Her birimiz aynı anları bambaşka şekillerde deneyimleyebiliriz. Henüz görmediğimiz bir partiden dönen üç çiftin eve geliş anına raşomon-tarzı bir bakış atıyoruz. gösteri ideal olarak bu sahneyle kapanıyor (hiç olmasa bile 30-60 saniyelik kısa bir bakış sergileniyor). Hem seyirciler hem de oyunculara algılar, kişilerarası ilişkiler, itiraflar ve aldatmacalarla oynama olanağı sunan bir gösteri.

 

 

We can all experience the same moments so differently. A rashomon inspired gaze into the return home of three couples from a party that we have yet to see. The show ideally closes on this scene if for nothing else just a brief (30-60 second look). A show that gives audiences and players alike the ability to play with perception, interpersonal relations, confession and deception.

Also there is an elegant duo version of this show!

Mixer Show

4.GÜN

Cumartesi

20.30

biletinial_renkli.png

FESTİVAL KADROSU

 

Tüm festival oyuncuları Mixer Show ile sahnede

 

All festival players are on stage with

Olay Rusya'da Geçiyor/ Everything Happens In Russia  

FESTİVAL KADROSU

Çehovyen Bir Doğaçlama


A Chekhovian Improv