top of page

Exploratıon/ Arayış 
(JENS WIENAND)/ Arayış 

PERŞEMBE

10:00/13:00

Eğer bu gerçekse, başka neler gerçek? 
Nasıl doğrudan olay örgüsüne girmeksizin dünyalar yaratabiliyor ve üzerine eklediğimiz ayrıntılar aracılığıyla onların farklı yönlerini izleyenlere gösterebiliyoruz?  İnsanlar olarak bu dünyaların içinde nasıl hissediyor, nasıl davranıyoruz?
Tiyatroya biraz daha eğlence katarsak ne olur? Hakikat ve çılgınlık genellikle el ele yürür: Gelin kendi deneyimlerimizin nasıl alternatif gerçekliklere birer kapı açabileceğini keşfedelim.

If this is true - what else is true.
How can we create worlds and show different aspects of them by adding details - without going straight into plot?  How do we as humans feel and behave in this worlds?
What if we put a little more fun in theater? The truth and the craziness often go hand and hand: Let us explore how our own experience can be a portal to alternate realities.

Modern Lazzı / Modern Lazziler
(ANDREW HEFFLER)/ Modern Lazziler

PERŞEMBE

13:30/16:30

COMMEDIA DEL’ARTE

 

Atölye Commedia del’arte geleneğine odaklanarak, muhteşem komedi yapıları üzerinden taze yaklaşımlar arayışına giriyor. Yıllar içinde zamanlama, sorun çözme, karakter yalınlığı ve tanıklık gibi yan etkilere sahip olan, defalarca doğaçlanabilecek birtakım sahne fikirleri derledim. Atölyede, kendi yeni klasiklerimizi yaratıp yaratamayacağımızı da anlamamızı sağlayacak olan kendi/yeni lazzilerimizi keşfedebilmek için, bu fikirlerin arasında bir yolculuğa çıkacak ve takım halinde yaratım egzersizleri yapacağız.

 

Looking at the Commedia del'arte tradition and finding fresh permutations on the great comedic constructs. Over the years I have collected a bevy of scene conceits that can be improvised over and over with a side effect of building skills of timing, problem solving, character clarity and witness work. This course will take a journey through these conceits and do team creation exercises to discover the groups own/new lazzis will also be used to see if we find our own new classic.

Musiqualty / Müzikalite 
(IGNACIO GRINSTEIN) / Müzikalite 

CUMA

10:00/13:00

Her zaman hayatın bir film müziğine sahip olmasını dilerdim, çünkü böylelikle dünyayı anlamak kolaylaşırdı. İşte müziğin gücü bu; olaylara dair anlayışımızı şekillendirme yetisi.  
Bu atölyede, müziği ikinci bir ten gibi üzerinize giymenizi sağlayacak fiziksel teknikler üzerine çalışacağız. Müziğin bizi hareket ettirmesine ve beden anlayışımızı şekillendirmesine izin vereceğiz.  
Bu atölye müziği, beden dilini ve sözcükleri tek bir amaç için birleştirmeyi amaçlıyor: heyecan.  

I always dreamed about life having a soundtrack because then the world would be easier to understand. This is the power of music, to shape our understanding of events.
In this workshop, we will work on physical techniques to allow you to 'dress yourself with music' and be able to wear it like a second skin. Allowing the music to move you and shape the understanding of your body.
This workshop is about mixing music, body language and words into a single objective, to thrill.

 

Collective Story Games / Kolektif Hikaye Oyunları
(KORAY TARHAN) / Kolektif Hikaye Oyunları

CUMA

13:30 /16:30

Hiçten hikayeni nasıl yaratırsın?

How to create stories from nothing?
 

From Physıcalıty To Character / Fizikselden Karaktere
(LIRON LEVIN)/ Fizikselden Karaktere

CUMARTESİ

10:00/13:00

Kendinizi sürekli aynı üç beş yıpranmış karakteri kullanırken mi buluyorsunuz?
Her seferinde zihninizden ya da bir fikirden yola çıkıp bedeni unutuyor musunuz? 
Bu atölyede bedenimizle bağlantıya geçeceğiz. Etrafta koşuşturacak, dans edecek ve çeşitli sebeplerden çeşitli şekillerde hareket edeceğiz. Bu yolla, karakter yaratırken izlediğimiz sırayı tersine çevireceğiz. 
Doğaçlamamızda palyaçoluktan fiziksel tiyatroya kadar birçok metoddan nasıl yararlanacağımızı öğreneceğiz. Hikâyeyi ya da sesi düşünmek yerine, bedenimizin kontrolü ele alıp bizleri karakterlerimizi ve daha da önemlisi onları yaratırken kullandığımız metodları zenginleştirecek bir yolculuğa çıkarmasına izin vereceğiz.
Rüzgâr nasıl hareket eder? Bir keçi neye benzer? Serçe parmağımızla hareket etmek nasıl bir histir?
Fiziksel tiyatro dünyasına göz atacağımız bu atölyede bize katılın ve bedeninizin, onun temposu ve ritminin, doğal hareketlerinin ve macera duygusunun nasıl en iyi ilham kaynağınız olabileceğini keşfedin.

Do you find yourself overusing the same 3-4 beaten down characters?
Do you always start from your head or idea and forget about your body?
In this workshop we will connect with our bodies. We will run around, dance and move in various ways for various reasons. This way we will reverse the order in which we create characters.
We will learn how to utilize methods from clowning and physical theatre for our improv. Instead of thinking of the story or the voice, we will let our body lead us into a journey to enrich our characters and more importantly, the methods in which we create them.
How does the wind move? What does a goat look like? How does it feel to be moving from your pinky finger?
Join us for a sneak peek into the physical theatre world, and to find out how your body, its pace and rhythm, its natural movement and its sense of adventure could be your best inspiration.