istanbulimpro DOĞAÇLAMA ATÖLYESİ Olgunlaşma Enstitüsü

istanbulimpro geçtiğimiz tiyatro sezonu itibariyle doğaçlama eğitimlerini “istanbulimpro Olgunlaşma Enstitüsü” adı altında yeni bir yaklaşımla sürdürmektedir.  Enstitünün eğitim anlayışı usta-çırak ilişkisiyle üretimi ve üretimden gelen bilginin paylaşımını amaçlar.

 

Doğaçlama sanatının inceliklerinin uygulamalarla öğrenileceği eğitim süreci iki aşama halindedir.  Altı aylık Çıraklık eğitimini alan her katılımcı Kalfalık aşamasındaki eğitimlere katılarak doğaçlama sanatı üzerine bilgi ve deneyimlerini derinleştirme imkanı bulur. 
Eğitim programı özellikle Viola Spolin, Keith Johnstone, Del Close gibi doğaçlama ustalarının geliştirdikleri yöntemlerle beraber farklı kültürlerin geleneksel tiyatro formlarından faydalanılarak oluşturulmaktadır. 

 
atolye
ÇIRAKLIK AŞAMASI

Çıraklık aşamasında eğitim süresi altı aydır.  Çırak bu altı ay süresince temel doğaçlama temrinleri ve teknikleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olur.  Her çırak ilk üç aylık aşamadan sonra Haftanın Elemanı isimli istanbulimpro oyunuyla seyirci karşısında performans deneyimi kazanır.  Altı aylık süre sonunda Çırak grubu üyeleri kendi gösterilerini istanbulimpro Sahne'de sunarak Çıraklık eğitimini tamamlar.  

 
KALFALIK AŞAMASI

Kalfa Atölyesi her yılın Ekim ayında başlar ve Mayıs sonuna kadar, sekiz ay sürer.  Kalfalar iki aylık hazırlık sürecinin ardından üç aylık periyotlarla farklı Uzun Biçim formatlar üzerine detaylı eğitim alır ve performanslar sergiler.  İlk format performansı gerçekleştikten sonra Kalfa grubu istanbulimpro Sahne'de periyodik Uzun Biçim gösterilerle deneyim kazanmaya devam ederler.  Performanslara paralel yürütülen atölye programı yeni formatlar üzerine çalışmalarla devam eder.  Kalfalık Eğitimi biten bir süreç değildir. Sürdürülen çalışmalar aracılığıyla katılımcılara, profesyonel bir doğaçlama tiyatro topluluğunun çalışma ve performans süreci içinde yer alarak, üretim süreci içinde bilgi ve deneyim kazandırmayı amaçlar.  Kalfalar bu üretim süreci içinde kendi ekiplerini ve fikirlerini oluşturma imkanına sahip olabileceklerdir.  

atolye