The Somedayers /Günün Birindeciler

Raffi Feghali

Raffi Feghali Beyrutlu oyuncu, doğaçlama sanatçısı, hikaye anlatıcısı
ve müzsiyendir.


2005 yılından bu yana Nidal Al-Achkar, Sahar Assaf, Lina Abyad, Naby
Souraty, Arkaidusz Zietek gibi yönetmenlerle çalıştı.


2009 yılında Lübnan’da doğaçlama tiyatronun yaygınlaşması ve
öğretilmesine hizmet etmek üzere Laban merkezini kurdu ve burada
doğaçlama tekniklerini sivil toplum çalışmalarına uyguladı. Bu
bağlamda elli doğaçlama gösteri ve yüzlerce Forum Tiyatro performansı
gerçekleştirdi. Feghali 2017 yılında Laban’dan ayrıldı ve o tarihten
bu yana atölye ve performanslarıyla seyahat etmekte.


Raffi hikaye anlatıcılığıyla 2017 yılında Amsterdam’da tanıştı. Bu
tarihten bu yana bu tekniği kendi göstreilerinde kullanmakta. Bu
tutkudan Bourj Hammoud’lu Peer Gynt” gösterisi doğdu.
 

Farklı annelerden… ve farklı babalardan olan iki erkek kardeş. Yani aslında iki arkadaş. Şey, çok yakın iki arkadaş. Hatta en yakın arkadaşlar. Neyse, anladınız siz onu.

Sahneye çıkıp hiç yoktan hikâye yaratıyorlar. Şey, aslında, kendi gerçekliklerinden yaratıyorlar. Bunun da “hiç yoktan” anlamına geldiğini söyleyebilirsiniz elbette, ama şimdi konuyu dağıtmayalım. Ya da belki de dağıtmalıyız. Efendim, bu ikisi Orta Doğu’dan geliyor ve bu da… Ya da, bakın ne diyeceğim. Bu çok ama çok uzun bir hikâye, iyisi mi konuyu dağıtmayalım. Nerede kalmıştık?

(Raffi ve Feeds, Lübnan ve Arap dünyasının ilk doğaçlamacıları arasında. Otuz yılı aşan dostluklarının kendilerini bu doğaçlama gösterilerine hazırlamış olduğuna inanıyorlar, ama yine de prova yapmaktan geri durmuyorlar. Hem de çokça...

Two brothers from different mothers… And fathers. Basically, two friends. Well, very good friends. Best friends, even. Anyway, you get the point. 
They get on stage and create stories out of thin air. Well, actually, out of their realities. One can argue that that’s also “thin air”, but let’s not digress. Or maybe we should digress. You see they come from the Middle East and that’s... Or you know what? That’s a very long story, let’s not digress. Where were we?
(Raffi and Feeds are among the very first improvisers in Lebanon and the Arab world. They firmly believe that their 30+ year-old friendship has been preparing them for these improv shows, but they rehearse anyway. A lot.)    

Hikâye Anlatıcıları için

İmpro

Visual-This-is-Beirut - Facebook post wh

14 Kasım Perşembe 20.30

This is Beirut

Burası Beyrut

Bir tür radyo programı formatındaki doğaçlama bir tiyatro performansı. Sunucular Raffi Feghali ve Feeds G. röportajlar, haberler, telefon görüşmeleri ya da başka aracılar sayesinde farklı konuları ele alıyor ve bizler de bu konuların sahnede can bulduğunu görüyoruz.

Is an improvisational theater performance in the form of a variety radio show. The hosts, Raffi Feghali and Feeds G, tackle different topics – through interviews, news bits, phone calls, or other – and we see them come to life.

15 Kasım Cuma 20.30

Bourj Hammoud'lu  Peer Gynt

Peer Gynt of Bourj Hammoud

“Bourj Hammoud’lu Peer Gynt” performansı, gitgide küçülmekte olan
dünyada kimlik, çoklu kimlik temaları üzerine bir hikaye anlatıcılığı
gösterisidir. Performans hakiki hikayeler ve Henrik Ibsen’in kadim
eseri Peer Gynt’ün harmanlanmasından meydana gelir. Performans kişisel
hikayelerin derinine inerek kimliklerimize ve onların,her kimsek, kim
olduğumuza etkilerini araştırıyor.


Arap bir baba ile Ermeni bir anneden doğup, büyüdüğüm Bourj
Hammoud’daki çocukluk hikayelerimi kullanıyorum. Orada büyümek bir
köyde büyümek gibiydi. Herkes anne ve babamı tanırdı ve herkesin ne
yapıp ne yapmamam gerektiğine dair her daim fikirleri vardı. Aynı
şekilde herkes kimlik algımı ister istemez etkilerken bunun ne ben ne
de onlar farkındaydı.


Bu soruları araştırırken kendi kimliğime bakış açımı gözden geçirdim,
ancak daha önemlisi bu tip soruları küresel kimlik arayışına
yansıtmamdır.

--

Peer Gynt of Bourj Hammoud is a storytelling performance that explores the theme of identity and multiple identities, especially in a world that's getting smaller and smaller.  It uses real stories and combines them through an arching story; Henrik Ibsen's Peer Gynt. The performance digs into personal stories to be about identity and its effect on us whoever we are.
I use stories from my childhood growing up to an Arab father and Armenian mother in Bourj Hammoud. Growing up in Bourj Hammoud was like growing up in a village. Everyone knew either my mother or my father and everyone had an opinion about what I should be doing and what I shouldn't be doing.
Similarly, everyone affected and contributed to my sense of identity, unknowingly to them and to me, of course. 
By exploring these questions, I revisit my perception of my identity, but I more importantly mirror such questions to a more global quest into identity.

 

16 Kasım Cumartesi 20.30

Be My Guest & Ne Ala Temaşa

Beyrut ve istanbul ekipleri karma bir oyunla karşınızda.

 
 
PosterOption1.JPG

Hikâye Anlatıcıları için İmpro

Kurgusal hikâyenize hızlı bir başlangıç yapmanızı sağlayacak oyun olsun, kurgu-dışı hikâyenizi geliştirirken gevşemenizi sağlayacak egzersiz olsun, doğaçlama tiyatro size aradığınız şeyi bulma konusunda yardımcı olabilecek araçlara sahiptir. Öte yandan, hikâyelerinizi daha iyi sergilemenize de yardımcı olur. Böylelikle impro aslında daha iyi ve yetkin bir hikâye anlatıcısı olmanıza yardımcı olur. Bu atölyede çalışacağımız şey de tam olarak bu.

Improv for Storytellers

Whether it’s finding that game that will help you kick-start your fictional story, or that exercise that will help you unstuck yourself while developing your non-fictional story, improvisational theater has the tools to help you with that. On yet another level, it also helps you perform your stories better. Improv, thus, helps you become an overall, better storyteller. And this is exactly what we’ll work on in this workshop.